Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljöpolicy

- Vi skall säkra en god arbetsmiljö för alla medarbetare i företaget genom allas medvetenhet, kompetens och ansvar i arbetsmiljöfrågor.

- En god och säker arbetsmiljö är i samklang med företagets, våra kunders och samhällets intressen eftersom det gör att vår viktigaste resurs, personalen, trivs och fungerar väl i sitt arbete. Kränkande särbehandling accepteras inte.

- En god och säker arbetsmiljö ger vår personal arbetsglädje och möjlighet till personlig utveckling.

- Arbetsmiljöpolicyn skall vara känd hos all vår personal samt vara känd hos alla våra samarbetspartners i projekten.