Industriinfart Lundby

Industriinfart Lundby

  • Tid Mar 2019 - Feb 2020
  • Arbetsledare Tony Ekman
  • Beställare Mjölby Kommun
  • Storlek 25,5 milj.

Infartsväg till industriområde Lundby med tillhörande VA och rondell.